Матеріали дистанційного навчання для учнів 8-го класу

10-й тиждень дистанційного навчання(25.05-29.05. 2020)

Четвер, 28.05.2020

Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема.Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Сторінка 331.
Українська мова Тема. Підсумковий урок. Оцінювання знань учнів.
Українська література Тема. Підсумковий урок. Оцінювання знань учнів.

10-й тиждень дистанційного навчання(25.05-29.05. 2020)

Середа, 27.05.2020

Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема. Повторення.  Розв’язування задач.

Ст. 220-221, завд.5, 6, 7, 8.

Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема. Повторення. Тестова робота.

 Тестова робота за курс біології.

Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема. Підсумковий урок. Оцінювання семестрове та річне в телефонному режимі.

 

 

Індивідуальні консультації з 10.00

10-й тиждень дистанційного навчання(25.05-29.05. 2020)

Вівторок, 26.05.2020.

Всесвітня історія

вайбер, тел. 0970302146

Тема. Урок повторення з курсу:  «Всесвітня історія 8 клас».

Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема. Аналіз контрольної роботи.

Тематичне та семестрове оцінювання в телефонному режимі.

Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Фізична культура Виконувати ранкову зарядку, повторити гімнастичні вправи. Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00

тел.0991586403

Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Тема. Український гумор. В.Чемерис “Вітька плюс Галя”, або “Повість про перше кохання”.

Читати ст. 208-234, переказувати.

Індивідуальні консультації з 11.00 до 12.00
Географія

вайбер, тел. 0970302146

Тема.

Урок повторення з курсу: «Україна у світі:природа та населення» § 59
Індивідуальні консультації з 12.00 д

Понеділок, 25.05.2020

Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема. Узагальнення знань. Тестова робота

Розмноження та розвиток людини

Основи здоров’я

вайбер, тел. 0958053753

Тема. Узагальнення знань. Тестова робота

Основи здоров’я

Історія України

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема. Урок повторення з курсу «Історія України 8 клас»
Географія

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема.

Урок повторення. Урок повторення з курсу: «Загальна географія» § 64

 

 

8клас тести фізична культура

9-й тиждень дистанційного навчання (18.05-22.05. 2020)

П’ятниця , 22.05.2020

Хімія

вайбер, тел. 0994350375

Російська мова

вайбер, тел. 0999531528

Тема.

Повторение изученного материала. Упражнение 338 (А).

 

Алгебра

вайбер, тел. 0663795120

 

Тема. Підсумкова контрольна робота.

Ст. 231. Завдання для перевірки знань за курс алгебри 8 класу.

 

Четвер, 21.05.2020

Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема. Повторення вивченого.

Повторити 1-3 подорожі.Сторінка 160 (усно).

 

Інформатика

вайбер, тел. 0663795120

Тема. Підсумкове заняття. Оцінювання результатів роботи у телефонному режимі.

Середа, 20.05.2020

Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема.Контрольна робота

1).ст.11, завд 4, 5, 6

2).ст.16, завд 3, 5

3).ст.28, завд 2

4).ст.37, завд 2

5).ст.54, завд 2, 3

6).ст.79, завд 5, 6

(Завдання із збірника задач)

Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Узагальнення знань. Цілісність організму людини.

Виконати  завдання в друкованому зошиті ст. 62-63.

Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема.

Написання відгуку на твір С.Екзюпері “Маленький принц”.

 

Індивідуальні консультації з 10.00

Вівторок, 19.05.2020.

Всесвітня історія

вайбер, тел. 0970302146

Тема.Підсумковий тест “Східний світ ХVІ- ХVІІІ ст.”https://naurok.com.ua/test/pidsumkoviy-test-shidniy-svit-hvi–hviii-st-409479.html

Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема. Контрольна робота

1) ст.11, завд 4, 5, 6.

2) ст.16, завд 3, 5.

3) ст.28, завд 2.

4) ст.37, завд 2.

5) ст.54, завд 2, 3

6) ст.79, завд 5, 6

(Завдання із збірника задач)

Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Фізична культура Виконувати ранкову зарядку, повторити гімнастичні вправи. Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00

тел.0991586403

Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Тема. Український гумор. В.Чемерис “Вітька плюс Галя”, або “Повість про перше кохання”.

Читати ст. 208-234, переказувати.

Індивідуальні консультації з 11.00 до 12.00
Географія

вайбер, тел. 0970302146

Тема.Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів .§58 Індивідуальні консультації з 12.00 д

Понеділок, 18.05.2020

Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Регуляція розмноження людини. Репродуктивна медицина. Повторити &62, переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=7594_4cVgMI.  Виконати завдання в друкованому зошиті с.61.
Основи здоров’я

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Протидія торгівлі людьми. Опрацювати параграф 28, виконати завдання після параграфа.
Історія України

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема.
Географія

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема.

 

8-й тиждень дистанційного навчання (12.05-15.05. 2020)

П’ятниця , 15.05.2020

Хімія

вайбер, тел. 0994350375

Тема. Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач

Опрацювати за підручником § 43, переглянути відео за посиланням

https://youtu.be/X1fYlEmor8Y

https://youtu.be/dZBotta8IM0

https://youtu.be/Pp65ZMSlpIM

Тема. Контрольна робота

І  р. Початковий рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала)

Завдання 1- 6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки ОДНА правильна. Виберіть правильну, на вашу думку , відповідь.

 

 1. Виберіть символ для позначення молярного об’єму.

А) V;          Б) М;           В) Vm;           Г) n.

 1. Виберіть правильне твердження. Кислота – це:

А) сполука, що містить атоми металічного елемента та кислотний залишок;

 

Б) сполука, що містить атоми Гідрогену та кислотний залишок;

В) будь-яка сполука, що містить атоми Гідрогену;

Г) сполука, що утворена двома хімічними елементами, один із яких Гідроген.

 

 1. Укажіть групу речовин, що містить лише оксиди:

А)   FeO ,   FeS ,   SO2 ;    В)    Na2O,  CuO ,  Fe2O3  ;

Б)   NaOH,   CuCl2, CaH2 ;     Г)      Na2O,  H2S,   Na2S.

 

 1. Виберіть значення молярної маси для кисню О2 :

А) 8 г/моль;       Б) 16 г/моль;   В) 32 г/моль;  Г) 64 г/моль.

 

 1. Укажіть номери періодів, у яких знаходяться елементи F, Al,  Li.

А) 1, 2 ;    Б) 2 , 3 ;   В) 1, 3 ;   Г)  2, 4.

 1. Укажіть частинки, які входять до складу ядра атома:

 

А) лише протони;    В)  протони та нейтрони;

Б) електрони та нейтрони;   Г) електрони, протони, нейтрони

ІІ р. Середній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

У завданнях 7- 9 розташуйте певні дії у правильній послідовності.

 1. Установіть послідовність зростання значень молярних мас речовин.

А) Сu  ;     Б)  N2 ;    В)  С2Н2 ;   Г)  СаСО3 .

1       2       3       4

 1. Установіть відповідність між формулами речовин та їх назвами.

Формула речовини            Назва речовини

А) Li2SіO3                                1. Літій хлорид

Б)  Li 3 PO4                              2. Літій силікат

В) LiCl                                      3. Літій сульфід

Г) Li2S                                      4. Літій ортофосфат

 1. Літій сульфіт
 2. Установіть відповідність між електронною формулою та хімічним елементом.

Електронна формула                Хімічний елемент

А) 1s22s22p63s23p2                       1. Be

Б)   1s22s22p63s23p64s2                 2. N

 

В)  1s22s22p63s23p6                        3. Si

Г)  1s22s22p3                                   4. Ca

 1. Ar

ІІІ р. Достатній рівень (3 бали)

(За кожне правильно виконане завдання – 1,5 бала)

У завданнях 10 – 11 розв’яжіть задачі.

 1. Обчисліть масу 51,52 л (н. у.), амоніаку NH3.
 2. Визначте об’єм водню (н. у.), який виділиться при взаємодії 1,2 магнію з хлоридною кислотою.

ІV р. Високий рівень (3 бали)

 1. Які хімічні реакції можна провести між речовинами: магній, сульфатна кислота, купрум (ІІ) оксид, калій гідроксид, натрій карбонат?

Напишіть рівняння чотирьох можливих реакцій. Укажіть суму коефіцієнтів у

всіх рівняннях реакцій.

 

Російська мова

вайбер, тел. 0999531528

Тема.

Контрольна робота (тест) підручник  з російської мови.

Сторінка 246. Всі завдання.

 

Алгебра

вайбер, тел. 0663795120

 

Тема. Повторення. Основна Властивість дробу.Повторити параграф 2, вправи № 31, № 33, № 38.

Четвер, 14.05.2020

Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема. Контрольна робота (тест).

 

Українська література

 

Українська мова

вайбер, тел. 0660923583

Тема.Ю. Винничук. “Місце для дракона”. Читати ст.187-206, відповідати на запитання ст. 206-207.

Тема.  Відокремлення означень. Правила на ст. 124,128, вправи 2(ст.125), 5(ст.126), завдання на ст. 131 (усе письмово).

 

Інформатика

вайбер, тел. 0663795120

Тема. Повторення. Кодування інформації.

Повторити параграф 1, дати відповіді на запитання в

кінці параграфа.

Середа, 13.05.2020

Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема. Розв’язування задач. Ст. 220-221, завд.5, 6, 7, 8. Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Профілактика захворювань ендокринної системи. Опрацювати  параграф 55, переглянути відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=SqZ5XZwoUyo

Виконати  завдання в друкованому зошиті ст. 54-55.

Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема. Річард Бах.  “Чайка Лівінгстон” – прочитати.

 

Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00

Вівторок, 12.05.2020.

Всесвітня історія

вайбер, тел. 0970302146

Тема.

Індія та Персія(Іран) §28;опрацювати;конспект.
Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема.Розв’язування задач. Ст. 220-221, завд.5, 6, 7, 8. Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Фізична культура Виконувати ранкову зарядку, повторити гімнастичні вправи. Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00

тел.0991586403

Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Тема.Ю. Винничук. “Місце для дракона”. Читати ст.187-206, відповідати на запитання ст. 206-207. Індивідуальні консультації з 11.00 до 12.00
Географія

вайбер, тел. 0970302146

Тема.Тема. Географічне положення свого регіону. Праграф 60,61. Дати відповіді на запитання в кінці параграфів. Індивідуальні консультації з 12.00 до 13.00

 

7-й тиждень дистанційного навчання (04.05-08.05. 2020)

П’ятниця , 08.05.2020

Хімія

вайбер, тел. 0994350375

Тема.

Загальні способи добування оксидів,кислот,основ і середніх солей.

https://youtu.be/vBbqBt1qMx8

Опрацювати за підручником § 40 та §41, записати приклади за допомогою  рівнянь хімічних  реакцій, таблиці №13 та №14.  Виконати завдання на сторінці 212 №7, №8, переглянути відео за посиланням.

Тема. Практична робота №1.  Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

Опрацювати за підручником сторінка 227, переглянути відео за посиланням

https://youtu.be/lkUVr8rN7Ek

 

.

 

Російська мова

вайбер, тел. 0999531528

Тема.Замена прямой речи косвенной. Параграфы: 55-57 теоретический материал. Упражнение 373 (А).

 

Алгебра

вайбер, тел. 0663795120

 

Тема. Повторення. Раціональні вирази. Раціональні дроби.

Повторити параграф 1, вправи № 2, № 4, № 8.

Четвер, 07.05.2020

Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема.Річард Бах.  “Чайка Лівінгстон”, прочитати.

 

Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Тема. В. Дрозд.”Білий кінь Шептало”. Читати ст. 177-185, відповідати на запитання ст. 186
Інформатика

вайбер, тел. 0663795120

Тема. Повторення. Кодування інформації.

Повторити параграф 1, дати відповіді на запитання в

кінці параграфа.

Середа, 06.05.2020

Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема. Електричний  струм  в газах. Види газових  розрядів. $39, 40, вправа 39, завд. 1-4  усно. Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Профілактика захворювань ендокринної системи. Опрацювати параграф 55, переглянути відео за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=SqZ5XZwoUyo  

Виконати  завдання в друкованому зошиті ст. 54-55.

Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема.

Тема. Екзюпері ” Маленький принц”.

Моральні цінності в казці-притчі. Сторінка 289 (конспект).

 

Індивідуальні консультації з 10

Вівторок, 05.05.2020.

Всесвітня історія

вайбер, тел. 0970302146

Тема. Англійські колонії в Північній Америці. Виникнення США.

Параграф 25, завдання на ст. 222.

Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема.Електричний  струм  в газах. Види газових  розрядів. $39, 40, вправа 39, завд. 1-4  усно. Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Фізична культура Виконувати ранкову зарядку, повторити гімнастичні вправи. Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00

тел.0991586403

Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Тема.В.Дрозд. “Білий кінь Шептало”. Читати ст. 177-185, відповідати на запитання ст. 186. Індивідуальні консультації з 11.00 до 12.00
Географія

вайбер, тел. 0970302146

Тема. Географічне положення свого регіону. Праграф 60, завдання на ст. 245. Індивідуальні консультації з 12.00 до 13.00

Понеділок, 04.05.2020

Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.§ 54,переглянути  відео за посиланням

 виконати завдання в друкованому зошиті стор. 52-53

 

Основи здоров’я

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Захист  від кримінальних небезпек. §27, виконати тест 8кл основи зд тест
Історія України

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини.

Параграф 30, завдання на ст. 243.

Географія

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема. Географічне положення свого регіону.

Праграф 60, завдання на ст. 245.

04.05. 8 клас. Антіпов Сергій. Мистецтво.Тема. Панорама мистецтв. Узагальнення . Виконати завдання (письмово). Стор.194-195.

 

6-й тиждень дистанційного навчання (27.04-30.04. 2020)

Четвер, 30.04.2020

Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема.Антуан де Сент-Екзюпері.  “Маленький принц” читати, скласти характеристику до образу головного героя.
Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Тема.Ніна Бічуя. “Шпага Славка Беркути”. Читати ст.165-175, відповідати на запитання ст. 176 (1-3,12 запитання письмово).
Інформатика

вайбер, тел. 0663795120

Тема. Створення , редагування, збереження текстового файлу. Створити текст “Сидоренкове – моє рідне село!””

Середа, 29.04.2020

Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема.Фізика. Електричний струм  в електролітах. Застосування  електролізу. $37,38, вправа 38, завд.5-6. Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Будова та функції  репродуктивної  системи. Опрацювати  параграф 59, виконати тести після параграфа. Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема.

Тема. Мольєр.  “Міщанин-шляхтич”. Сторінка 281 завдання “завершити речення”, сторінка 284 розв’язати кросворд (письмово)

 

Індивідуальні консультації з 10

Вівторок, 28.04.2020

Всесвітня історія

вайбер, тел. 0970302146

Тема. Китай та Японія у 16-18ст.§ 18 Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема.Електричний струм  в електролітах. Застосування  електролізу. Параграфи 37,38, вправа 38, завд.1-4. Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Фізична культура  Виконувати ранкову зарядку, повторити гімнастичні вправи. Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00

тел.0991586403

Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Тема.Ніна Бічуя. “Шпага Славка Беркути”. Читати ст.165-175, відповідати на запитання ст. 176 (1-3,12 запитання письмово). Індивідуальні консультації з 11.00 до 12.00
Географія

вайбер, тел. 0970302146

Тема. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Національний склад населення України.§ 55,56. Індивідуальні консультації з 12.00 до 13.00

Понеділок , 27.04.2020

Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема.

Взаємодія регуляторних систем організму. &58, виконати тести після &

Основи здоров’я

вайбер, тел. 0958053753

Тема.Правова відповідальність і  закони України. Права, обов’язки і правова відповідальність неповнолітніх. Види правопорушень. Опрацювати &26, написати алгоритм поведінки підлітків у разі затримання міліцією.
Історія України

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема. Українські землі наприкінці 50-х рр.XVII – на початку XVIII. Конспект
Географія

вайбер, тел. 0970302146

 

Тема. Етнос.Найпоширеніші мовні сім’ї. Національний склад населення України.§ 55,56

 

5-й тиждень дистанційного навчання (21.04-24.04. 2020)

П’ятниця , 24.04.2020

Хімія

вайбер, тел. 0994350375

Тема. Фізичні та хімічні  властивості середніх солей

Опрацювати за підручником § 37 та 38, скласти схему застосування солей. Виконати завдання на сторінці 212 №7, №8

.Хімічні властивості солей

 

Російська мова

вайбер, тел. 0999531528

Тема. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Стр. 172, письменно тестовые задания.
Алгебра

вайбер, тел. 0663795120

 

§ 27, виконати вправи № 981, №983.

Четвер, 23.04.2020

Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема.Мольєр “Міщанин-шляхтич”.Сторінки 281 – 282,відповідати на запитання.
Українська література Українська література. Ніна Бічуя. “Шпага Славка Беркути”. Читати с. 154-164, відповідати на запитання с. 165
Інформатика Тема. Створення , редагування, збереження текстового файлу. Створити текст “Автобіографія”

Середа, 22.04.2020

Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Тема.Теплова дія струму.  Електричні нагрівальні прилади. &34, 35, вправа 34(1,3). Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Біологія

вайбер, тел. 0958053753

Тема. Імунна регуляція. Імунітет. Алергія. СНІД.   &56-57.

Виконати завдання в друкованому зошиті «Імунна система. Імунітет.»

Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Зарубіжна література

вайбер, тел. 0999531528

Тема. Мольєр “Міщанин-шляхтич”, записати в зошиті : тематика і проблематики твору.

 

Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00

Вівторок, 21.04.2020

Всесвітня історія

вайбер, тел. 0970302146

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність. Параграф 25, виконати тести. Індивідуальні консультації з 8.00 до 9.00
Фізика

вайбер, тел. 0660470925

Робота і потужність  електричного струму . $33, вправа 33(1,3). Індивідуальні консультації з 9.00 до 10.00
Фізична культура  Виконувати ранкову зарядку, повторити гімнастичні вправи. Індивідуальні консультації з 10.00 до 11.00
Українська література

вайбер, тел. 0660923583

Ніна Бічуя. “Шпага Славка Беркути”. Читати ст. 154-164, відповідати на запитання с. 165 Індивідуальні консультації з 11.00 до 12.00
Географія

вайбер, тел. 0970302146

Тема. Населення України. Параграфи 51,52. Практична робота №11 Індивідуальні консультації з 12.00 до 13.00

. Опрацювати параграф 41-46, виконати тестові завдання в робочому друкованому зошиті.

Основи здоров’я.  Опрацювати параграф 16-20, відпрацювати алгоритм відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску.

Мистецтво. Теми “Романтизм”, “Реалізм”, виконати творчу роботу за вибором.

Українська мова. Опрацювати параграф 26 ст.90-92, виконати вправи 1-5.

Українська література. Опрацювати ст. 134-137. Читати, переказувати запропонований текст.

Українська мова. Опрацювати ст.90, вивчити правила, виконати вправу № 6 на ст.92.

Українська література. Опрацювати ст.141, дати відповіді на запитання.

Алгебра.Опрацювати параграф 24, виконати вправи № 895, № 898.

Геометрія.Опрацювати параграф 25, виконати вправи №с 909, № 911, № 919.

Фізика ( до 24.04.2020): Опрацювати параграф 33, вправа 33 (1,3).

Опрацювати параграф 34, вправа 34 (1,3).

Опрацювати параграф 35, вправа 35 (1-3).

Алгебра. Опрацювати параграф 25, виконати вправи №933, №935.

Геометрія. Опрацювати параграф 26, виконати вправи № 942, №944, №945.

Біологія. 01.04. Опрацювати параграфи  47-48, у робочому зошиті тема “Вища нервова діяльність”

Основи здоров’я. 01.04. Опрацювати  параграфи 21-24, скласти конспект.

Хімія 8 клас

Хімія. 8 клас. Продовження

Хімія. Фізичні та хімічні властивості основ, амфотерних гідроксидів, заходи безпеки під час роботи.

Опрацювати за підручником параграфи 32-33, скласти схему використання основ. Виконати завдання на сторінці 171 №1, №2; сторінка 179 – дати відповіді на контрольні запитання №1-4 із  записом рівнянь хімічних реакцій.

Українська мова. Сторінка 93 вправа 7(письмово).

Українська література. Сторінка 141 (письмово відповідати на запитання).

06.04. Біологія. Опрацювати параграфи 49-52, виконати тести після параграфа.

06.04. Фізика. Згідно графіка дивитись відеоуроки на телебаченні, щодня опрацьовувати два параграфи, виконувати дві-три вправи  після параграфа або зі збірника.

08.04. Біологія. Опрацювати параграфи 53-54, виконати тести після параграфа.

10.04. Алгебра. Опрацювати параграф 26, виконати вправи №968, №970.

10.04. Геометрія. Опрацювати параграф 26, виконати вправи № 967, №974.

13.04. Геометрія  Повторити параграф 26, виконати домашню самостійну роботу на сторінці 181-182.

13.04. Алгебра. Опрацювати параграф 26, виконати вправи №972, №974.

13.04. Біологія. Опрацювати параграф 54, виконати тест в кінці параграфа.

14.04. Основи здоров’я.  Опрацювати параграф 25, описати вплив  забруднення грунтів  на здоров’я людини.

15.04. Українська мова . Опрацювати параграф 28 на ст. 98-99, виконати усі завдання до вправ 1,2.

15.04. Українська література. Читати ст. 146-153, переказувати прочитане.

16.04. Алгебра. Опрацювати параграф 26, виконати вправи №976, №979.

16.04. Геометрія. Опрацювати параграф 26, виконати вправи № 978, №980.

16.04.  Зарубіжна література. Мольєр. ст. 185-190 законспектувати, “Міщанин-шляхтич” читати зміст.

17.04. Російська мова. Розділові знаки в складному реченні. Виконати вправи 298,301.

17.04.2020. 8 клас.  Хімія. Кислоти: фізичні та хімічні властивості, поширеність та застосування. Опрацювати за підручником параграфи 34 та 35, скласти схему використання кислот. Виконати завдання на сторінці 184 №2, №3; сторінка 119 №5 , сторінка 189 виконати «Домашній експеримент».