Виконання статті 30 Закону України “Про освіту”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності — на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

До послуг учнів 15 навчальних кабінетів,спортивна зала, бібліотека, їдальня. НКК ( 5 ПК); 2 ПК та 1 ноутбук (використовується в управлінській діяльності) та підключені до мережі Інтернет.

Мультимедійне (інтерактивне) обладнання, меблі для кабінету хімії, 2 телевізори, встановлено всі енергозберігаючі вікна та всі пластикові двері, прибдано макет малогабаритний автомат Калашникова АКМС «ММГ АКМС». Тематичні стенди, тенісний стіл

Бібліотечний фонд налічує – 9461 примірник художньої та навчальної літератури.

  • Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання– гуртожиток відсутній
  • Результати моніторингу якості освіти;
  • Звіт директора
  • Правила прийому до закладу освіти
  • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; Заклад обладнано кнопкою виклику, пандусом, назва закладу виконана шрифтом Брайля
  • Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти – не стягується
  • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати – не надаються
  • Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

1. Закон України “Про доступ до публічної інфорамції”

2. Закон України “Про інформацію”

3. Номенклатура справ

4. Форма запиту

Запит на інформацію можна подати:

1) в письмовій формі на поштову адресу: 63050, Харківська обл., Богодухівський  р-н, с.Сидоренкове вул. М.Л.Рябухи, буд 16, Сидоренківський ліцей.
2) в усній формі за телефоном (05753) 6-46-10
3) факсом (05753) 6-46-10
4) електронною поштою sidorenkove@i.ua

Інструкція

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.

У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.