Публічна інформація

Виконання статті 30 Закону України “Про освіту”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності — на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах Кошторис-на-2017-рік Кошторис на 2018 рік і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Кошторис на 2018 рік

Про надання субвенції Сидоренківської сільської ради від 03.04.2019

Про надання субвенції Сидоренківської сільської ради від 08.02.2019

Фактичні витрати на 01.01.2019

Фактичні витрати на 01.12.2018

Рішення про харчування у 2019 році

Штатний розпис на 01.12.2018

Фактичні витрати на 01.11.2018

Штатний розпис на 02.08.2018 року

Фактичні витрати на 01.07.2018р.

Розрахунок витрат по КЕКВ на 08.06.2018 року

Фактичні витрати на 01.06.2018р.

Інформація щодо використання субвенції на харчування учнів Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області 01.05.2018 – 31.05.2018

Інформація щодо використання субвенції на харчування учнів Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області 01.04.2018 – 30.04.2018

Фактичні витрати на 01.05.2018р

Розрахунок витрат по КЕКВ на 20.04.2018р

Фактичні витрати на 01.04.2018р

Дані для фінпост

Рішення виконавчого комітету Про закріплення території обслуговування мікрорайону

Інформація щодо використання субвенції сільської ради на покращення матеріально-технічної бази у квітні 2018 року

Інформація щодо використання субвенції на харчування учнів 01.03.2018 – 31.03.2018
Фактичні витрати на 01.03.2018р.

Інформація щодо використання субвенції на харчування учнів 01.02.2018 – 28.02.2018
Фактичні витрати на 01.02.2018р.
Розрахунок витрат по КЕКВ 2210 на 08.02.2018рік

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ОТРИМАНИХ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ, ЯК БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА БАТЬКІВ 3 01.01.2018 – 31.01.2018

Інформація щодо використання субвенції на харчування учнів 15.01.2018 – 31.01.2018

Фактичні витрати на 01.01.2018

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2018 рік

Розрахунок витрат по КЕКВ на 2018 рік

Кошторис-на-2017-рік

Благодійна-допомога-батьків-грудень

Інформація щодо використання субвенції на харчування учнів Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області 01.12.2017 – 29.12.2017

Інформація щодо використання субвенції сільської ради на покращення матеріально-технічної бази Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області 01.11.2017 – 31.12.2017

Надходження-та-використання-коштів

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ ОТРИМАНИХ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК СПОНСОРІВ 3 01.12.2017 – 29.12.2017

Розрахунок-видатків-на-оплату-за-енергоносії-на-01.11.2017р

Розрахунок-витрат-по-КЕКВ-2210-станом-на-01.11.2017р.

Розрахунок-витрат-по-КЕКВ-2210-станом-на-05.12.2017р.

Розрахунок-витрат-по-КЕКВ-2210-станом-на-06.07.2017р

Розрахунок-витрат-по-КЕКВ-2210-станом-на-09.11.2017р

Розрахунок-фонду-заробітної-плати-на-01.11.2017р.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

1. Закон України “Про доступ до публічної інфорамції”

2. Закон України “Про інформацію”

3. Номенклатура справ -2017

4. Форма запиту

Запит на інформацію можна подати:

1) в письмовій формі на поштову адресу: 63050, Харківська обл., Валківський  р-н, с.Сидоренкове вул. М.Л.Рябухи, буд 16, Сидоренківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів.
 

2) в усній формі

 

 

за телефоном (05753) 6-46-10

 

3) факсом

 

 

(05753) 6-46-10

 

4) електронною поштою

 

 

sidorenkove@i.ua

 

Інструкція

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.

У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.