Школа

                                                                                     Інформація

про Сидоренківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

 

Рік заснування

 

Рішення Сидоренківської сільської Ради  народних депутатів про заснування школи в селі Сидоренкове не збереглось (довідка виконавчого комітету Сидоренківської сільської ради від 16.10.1995 р. № 126). Приміщення теперішньої Сидоренківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області відкрито в серпні 1975 року.

                   

Директор школи

Новікова Діна Володимирівна, освіта вища, за фахом вчитель хімії та біології, має вищу кваліфікаційну категорію, вчитель-методист, відмінник освіти України.

Заклад очолює з 1985 року.

Контингент учнів

У закладі на кінець 2014/2015 навчального року  навчалося 82 учні, з них: учнів 1-4-х класів – 31 особа, 5-9-х класів – 41 особа, 10-11 класів – 10 осіб. 

Випускників 9 класу – 7 учнів.

Випускників 11 класу – 7 учні.

Мова навчання

Українська.

 

Профільне навчання

Навчально-виховний процес у старшій школі здійснюється за універсальним профілем.

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 18 педагогів, з них, 15  мають вищу освіту.

Вищу кваліфікаційну категорію -8 вчителів,

І кваліфікаційну категорію – 2, ІІ  кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, категорію «спеціаліст» –  6.

 

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням   охоплено 31 учень 1-4 класів (100%) та 5 учнів 5-11 класи.

За рахунок батьківської плати харчується 37 учнів.

 

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня компетентності педагогів»  та виховною «Формування у кожного учня прагнення отримати освіту, бажання вчитися як важливі передумови успішної трудової діяльності».

 

Гурткова робота

У школі працюють гуртки  Військово- патріотичний гурток “Зірниця”  (БДЮТ), «Рукоділля»(БДЮТ), «Різьблення по дереву» (БДЮТ),  «Історичне краєзнавство»  (ЦТКЕУМ), “Народні танці” (БДЮТ). 

Підвіз учнів та вчителів

До школи потребують підвозу 16 учнів та 3 вчителя. Підвіз здійснюється шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів 17 навчальних кабінетів,спортивна зала, бібліотека, їдальня, комп’ютерний клас ( із 5 ПК, 1 ПК та ноутбук підключені до мережі Інтернет), крім того 1 ПК використовується в управлінській діяльності.

Бібліотечний фонд налічує – 9615 примірників художньої та навчальної літератури.

Досягнення вихованців

За  2014/2015 навчальний рік учні мали такі досягнення: 

– Філоненко Ірина, учениця 11 класу – призер ІІ та учасниця ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови (німецької), Міжнародного Шевченківського творчого конкурсу.

– Борисенко Олександр, учень 11 класу – призер ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, фізики (ІІ місце), інформатики (І-ІІ місце).

– Чешко Юлія, учениця 11 класу – переможець районного конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН, учасник обласного етапу МАН.

– Олексієнко Анна, кучениця 11 класу – призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.

– Сегеда Карина, учениця 10 класу – призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (ІІІ місце).

– Швець Ілля, учень 9 класу – переможець ІІ етапу та учасник ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (І місце), призер ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (ІІ місце), переможець інтелектуальних ігор.

– Положій Ельвіра, учениця 9 класу – переможиця інтелектуальних ігор.

– Сегеда Діана, учениця 7 класу – учасниця ІІІ етапу інтелектуальних ігор.

– Марющенко Назар, учень 6 класу – учасник обласних інтелектуальних ігор.

– Гордійчук Віталіна, учениця 6 класу – призер районного та учасниця обласного читацького конкурсу “Іду душею до Тараса”.

Досягнення команд школи:

– учасники районного конкурсу “Щедрик”.

– переможці районного та призери обласних змагань з футболу на приз клубу “Шкіряний м’яч”.

– призери спортивних змагань з легкоатлетичних видів спорту

У районних змаганнях  з футболу «Шкіряний м’яч»:

– учні 2000 року народження – І місце;

– учні 2001 року народження – І місце;

– учні 2002 року народження – І місце;

– учні 2003 року народження – І місце;

  ІІІ місце з легкої атлетики.

 

 

 

 

 

 

Информация

о Сидоренковской ООШ І-ІІІ ступеней

Валковского районного совета Харьковской области

 

 

Год  образования

 

Решение Сидоренковского сельского совета народных депутатов о создании школы в с.Сидоренково не сохранилось (справка исполнительного комитета Сидоренковского сельского совета от 16.10.1995 года №126). Помещение настоящей Сидоренковской общеобразовательной школы І-ІІІ ст. Валковского районного совета Харьковской области открыто в августе 1975 года.

 

Директор школы

Новикова Дина Владимировна, образование высшее, по специальности  учитель химии и биологии, имеет высшую квалификационную категорию, учитель-методист, отличник образования Украины. Заведение возглавляет с 1985 года.

 

Контингент учащихся

В школе в 2014/2015 учебном году  обучаются 82 ученика, а именно: 1-4-х классов – 31 человек, 5-9-х классов – 41 человек, 10-11-х классов – 10 человек. 

Выпускников 9 класса – 7 человек.

Выпускников 11 класса – 7 человека.

Язык обучения

Украинский.

 

Профильное  обучение

Учебно-воспитательный  процесс  в старшей школе осуществляется по универсальному профилю.

Педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 18 педагогов, из них: 15 имеют высшее образование.

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов,

І квалификационную категорию – 2 , ІІ  квалификационную категорию – 2 педагога, категорию «специалист» – 6.

 

Обеспечение питанием

Горячим бесплатным питанием обеспечены 31 ученик 1-4 классов (100%) 5 учеников 5-11 классов.За счёт родительской платы  питаются 37 учеников.

 

Творческий потенциал

Педагогический коллектив работает над проблемой «Формирование личности учащегося на основе качественного образования, развития его творческих возможностей, самореализации через повышение уровня компетентности педагогов» и воспитательной «Формирование в каждом ученике стремления получить образование, желание учиться как важнейшие условия успешной трудовой деятельности».

 

Кружковая  работа

В школе работают кружки военно-патриотический кружок “Зарница” (ДДЮТ)  «Рукоделие» (ДДЮТ), «Резьба по дереву» (ДДЮТ), «Историческое краеведение» (ЦТКЭУМ), “Народные танцы” (ДДЮТ).

Подвоз учащихся и учителей

В подвозе к школе нуждаются 16 учеников и 3 учителя. Подвоз осуществляется школьным автобусом.

Материально-техническое обеспечение

К услугам учащихся 17 учебных  кабинетов, спортивный зал, библиотека, столовая,  компьютерный класс ( из 5 ПК,  1 ПК и ноутбук   подключены  к сети Интернет), кроме того 1 ПК используется в управленческой деятельности.

Библиотечный фонд насчитывает – 9615 экземпляров художественной и учебной литературы.

Достижения воспитанников

На конец 2014/2015 учебный год ученики имели такие достижения: 

– Филоненко Ирина, ученица 11 класса    призер ІІ и участник ІІІ этапа Всеукраинских ученических олимпиад по иностранному языку (немецкий), Международный Шевченковский конкурс.

– Борисенко Александр, ученик 11 класса – призер ІІ етапа Всеукраинских ученических олимпиад по экономике, физике (ІІ место), информатике (І-ІІ место).

– Чешко Юлия, ученица 11 класса –победитель районного конкурса науково-исследовательских работ МАН, участник обласного этапа МАН.

– Алексеенко Анна, ученица 11 класса – призер ІІ етапа Всеукраинских ученических олимпиад по биологии.

– Сегеда Карина, ученица 10 класса – призер ІІ етапа Всеукраинских ученических олимпиад по математике (ІІІ место).

– Швец Илья, ученик 9 класса – победитель ІІ этапа и участник ІІІ этапа Всеукраинских ученических олимпиад по физике (І место), призер ІІ етапа Всеукраинских ученических олимпиад по биологии (ІІ место), победитель интеллектуальных игр.

– Положий Эльвира, ученица 9 класса – победитель интеллектуальных игр.

– Сегеда Диана, ученица 7 класса – участник ІІІ этапа интеллектуальных игр.

– Марющенко Назар, ученик 6 класса – участник областных интеллектуальных игр.

– Гордийчук Виталина, ученица 6 класса – призер районного и участница областного читательского конкурса “Иду душой к Тарасу”.

 

Достижения  команд школы:

– участники районного конкурса “Щедрик”.

– победители районных и участники областных соревнований по футболу на приз клуба “Кожаный мяч”.

– призеры спортивных соревнований по легкоатлетическим видам спорта.

В районных соревнованиях  по футболу «Кожаный мяч»:

– ученики 2000 года рождения – І место;

– ученики 2001 года рождения – І место;

– ученики 2002  года рождения – І место;

– ученики 2003 года рождения – І место;